WORKING TEST

Working test
Det WT som vi i FRK-Östergötland planerar kommer inte att bli av i höst.
Men misströsta inte det kommer att bli av våren 2016!!
Styrelsen