Apprteringsträffar

Under, höst, vinter och vår anordnar klubben spontana apporteringsträffar. Där vi medlemmar träffas och tränar apportering tillsammans, vi hjälps åt att komma på övningar och vi hjälper varandra med tips och idéer. Ett mycket uppskattat arrangemang som många deltar på. Är du ny i klubben och i rasen är detta ett ypperligt tillfälle att lära dig mer om båda rasen och vad den är avlad för. Du får även möjlighet att lära känna nya mänskor med samma intresse som du,

Vill du delta på våra apporteringsträffar ha då koll här på hemsidan och på Facebook,

 

Pris:

Utomhus: 50k/hund (använder vi vilt +25kr/hund)

Inomhus: 75kr/hund

 

Vill man träna passivitet med sin hund är man välkommen men betalar samma summa som alla andra.

 

Betalning sker till klubbens bankgiro eller swhish, mer information under ”medlemskap”.

 

          
 
 
 

Därför tar klubben ut en avgift för apporteringsträffarna:

 

*Vi står för marken/lokalen

 

* Vi står för materialet till träffarna så som dummies, apportkastare, skott, mm.

 

* Det finns alltid en ansvarig person som ser till att allt skötts ordentligt, händer det en olycka så är både du och din hund olycksförsäkrade via klubben.

 

 *Vi jobbar hela tiden med att stärka klubbens ekonomi och genom att delta så hjälper du till med detta, Pengarna går senare tillbaka till er medlemmar när klubben kan ordna aktiviteter för er.

 

 

Klubben samarbetar med':